Reference

Napsali o nás

MŠ Sovička Česká Lípa

„Se Sportimáčkem se nám cvičí moc pěkně. Děti jsou motivovány k pohybu a pohyb jim přináší radost. A zároveň se zdokonalují nenásilnou formou v pohybových dovednostech.

Cvičební prvky, které jsme získaly, jsou dětmi oblíbené a často je využíváme. Dobře se sestavují a drží stabilitu.

Jako pedagog oceňuji lehkost, snadnou manipulaci a variabilnost.“

Libuše Šťastná a kol.

19. 9. 2023

Mateřská škola Jilemnice

Již rok cvičíme s gymnastickou sadou a díky dobrým zkušenostem jsme nyní pořídili i druhou sadu na odloučené pracoviště. Paní učitelky také absolvovaly školení v Programu pohybové gramotnosti. Prostřednictvím video návodů se na cvičení mohou učitelky nejen lépe připravit, ale mohou cvičit přímo s dětmi podle spuštěných videí. Jsme velice rádi, že jsme gymnastické sady pořídili, protože je nejen velice praktická, ale pro naše děti i atraktivní, tím pádem cvičí s chutí a radostí. Moc děkujeme za spolupráci, všichni aktéři tohoto Programu pohybové gramotnosti nám jsou oporou a při komunikaci jsou vstřícní a nápomocní.“

Mgr. Monika Králová
Ředitelka MŠ Jilemnice 
13. 12. 2021

Mateřské školy Frýdlant

Program, do kterého jsme se zapojili, je pozitivně hodnocen všemi zúčastněnými. Oceňujeme i organizaci školení, vstřícný a profesionální přístup organizátorů a lektorů. I když většina z nás je v praxi přes 35 let, přesto nám školení přineslo další nové poznatky týkající se cvičení. Od školení máme určitě jiný pohled na cvičení dětí, více pozorujeme koordinaci jejich pohybů atd. Na všech školkách jsme ihned začali sady využívat a děti jsou nadšené. Oceňujeme, že jsme měli možnost se zapojit do projektu

Mirka Balášová
Vedoucí učitelka MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova 
11. 12. 2021

Mateřská škola Donín Hrádek nad Nisou

„Ve školním roce 2021/2022 se naše školka zapojila do pilotního projektu Zvyšování úrovně pohybové gramotnosti pro děti předškolního věku. „Sportimáček“ 

Ve středu 8.12. do naší mateřské školy přijely trenérky ze Sportimáčku, aby zjistily pohybovou gramotnost dětí. Vše probíhalo formou testu k dosažení pokroků v motorickém vývoji dětí. Tohoto testu se účastnilo 13 dětí předškolního věku. Vše probíhalo v tělocvičně naší mateřské školy a i když prostor není příliš velký, vše se zvládalo na výbornou. Děti byly pozorné, soustředěné a hlavně natěšené. Pozorně sledovaly zadání cviků s názornou ukázkou trenérky a snažily se o co nejlepší výkon. Velkou motivací byla krásná gymnastická sada, která je součástí tohoto projektu.

Hned druhý den paní učitelky využily gymnastickou sadu s dětmi mladšího věku a opět bylo vidět nadšení dětí a hlavně chuť cvičit.

Moc děkujeme trenérkám za krásné odpoledne.“

Martina Broschinská
Ředitelka MŠ Donín
10. 12. 2021

Mateřská škola „Dřevěnka“ Turnov

Sada se nám velice osvědčila, děti jsou z ní nadšené a každý den je využita, ať ke cvičení nebo k různým hrám, které si i děti samy vymýšlejí.

Byl to dobrý KUP. Mockrát vám za to děkujeme a vážíme si vaší spolupráce s námi a ostatními školkami a vašich zkušeností, které nám předáváte.

Naděžda Dovolilová
Ředitelka MŠ Dřevěnka
9. 12. 2021

Mateřská škola „V zahradě“ Liberec

Sportimáček je velmi nápaditý a pro vzdělávání dětí v předškolním věku velmi přínosný projekt. Sportimáček nás i rodiče oslovil při prezentaci v naší mateřské škole, kde si děti dopoledne s lektory a odpoledne společně s rodiči mohly vyzkoušet pohybové dovednosti sami i za pomoci lektorů. Vzhledem k velmi pozitivním reakcím dětí i rodičů, jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat i nadále. Seminář pro paní učitelky, který proběhl následně, byl velmi přínosný z hlediska odbornosti, kterou vedl zkušený lektor tělovýchovy z UK Praha a další lektoři A-stylu s praxí s pohybem dětí více jak 25 let. Velmi pěkná byla metodicko-praktická část, kde si paní učitelky mohly veškerou metodiku vyzkoušet nejen s dětmi ale i sami na sobě. 

Věříme, že realizací a spoluprací se Sportimáčkem přispějeme k větší pohybové aktivitě dětí a tím i zvyšování úrovně pohybové gramotnosti dětí.

Miroslava Jonášová
Zástupkyně ředitelky MŠ V zahradě 
9. 12. 2021

Mateřská škola „Dřevěnka“ Turnov

Děkujeme za pěkné dopoledne. Děti cvičení velmi zaujalo, cvičební sada byla pro ně novinka. Organizace byla promyšlená, cvičební sestavy byly zvolené úměrně věku dětí.

Naděžda Dovolilová
Ředitelka MŠ Dřevěnka 
1. 2. 2021

Jilemničtí předškoláci sportují

„16. září 2020 se naši předškoláci v jilemnické Sokolovně zúčastnili cvičení se sadou gymnastických kostek. Děti vedli profesionální instruktoři libereckého A-stylu, kteří velmi úspěšně vzbuzovali zalíbení dětí v gymnastické cviky. Děti s chutí zdolávat překážky, díky nimž si procvičily základní pohybové dovednosti – překračování, přelézání, podlézání, výskoky, přeskoky, seskoky, chůzi po zvýšené ploše, kotouly vpřed.

Získané dovednosti zvýší dětem sebevědomí a umožní jim obstát v konkurenci vrstevníků.

Na závěr cvičení nás čekalo příjemné překvapení – sada gymnastických kostek byla zakoupena do naší školky a nyní s ní můžeme cvičit každý den.“

Monika Králová, ředitelka MŠ Jilemnice
16. 9. 2020

Ms Jilemnice | Sportimáček

První školení

První školení pohybové gramotnosti pro učitelky z MŠ v rámci Liberecké kraje proběhlo 28.2.2020 ve školícím centru A-Styl ve spolupráci s akademií Rinosport.

Sportimáček