Sportimáček má napilno, bude i na dětských dnech

Program zvyšování úrovně pohybové gramotnosti pro mateřské školy – Sportimáček v posledních týdnech nelení. Své působení rozšiřuje do stále většího počtu mateřských škol, a to nejen v Libereckém kraji. Máme obrovskou radost, že pravidelný pohyb a rozvoj pohybových dovedností u dětí je aktuální pro stále větší počet paní ředitelek, které chápou, jak moc jsou pro děti pohyb a správné pohybové návyky v předškolním věku důležité.

Metodiku Sportimáčka pro správný a funkční pohyb s akreditací MŠMT a jeho atraktivní cvičební sady tak využívá již 33 mateřských škol v Libereckém kraji a se Sportimáčkem cvičí pravidelně více jak 3 tisíce dětí. K téměř stovce proškolených paní učitelek se 11. června na vzdělávacím semináři pohybové gramotnosti přidají další. Budou tak moci předávat dětem ve školkách důležité základy nejen pro budoucí sportovní aktivity, ale i jejich správný vývoj.

Do sportimáčkovské rodiny se navíc brzy přidají i školky z Prahy. Z toho máme velkou radost, ale i přes to jsou pro nás stále největší prioritou mateřské školy z našeho Libereckého kraje.

Sportimáček bude v následujícím týdnu na několika Dětských dnech, kde si ho bude moci vyzkoušet mnoho dětí z široké veřejnosti. Naše trenérky si s dětmi opět zacvičí a naučí je spousty nových věcí a dovedností na cvičebních sadách s atraktivními gymnastickými a atletickými prvky. Přijďte se 1. a 2. června podívat třeba na DĚTSKÝ VÍKEND S AUTO KP PLUS do pavlovického Autokempu, kde bude nejen Sportimáček, ale i mnoho dalších skvělých atrakcí pro děti.

Těšíme se na Vás!

Napsat komentář