Sportimáček uzavřel memorandum se Sokolem

Zhoršující se stav tělesné zdatnosti a pohybových dovedností dnešních dětí je téma, které aktuálně běží napříč celou společností. Mnoho institucí vyvíjí nejrůznější aktivity, aby děti ke sportování a pohybovým aktivitám motivovaly a zvrátily tak nepříznivé statistiky dnešní technické doby. A to je také důvod, proč Sportimáček a Sokolská župa Ještědská uzavřeli v uplynulých dnech memorandum o dlouhodobé spolupráci.

Cílem této spolupráce je působení na poli propagace zdravého životního stylu, zejména pohybových aktivit, a zvyšování úrovně pohybové gramotnosti, šíření její osvěty a vnímání pohybu jako nedílné součásti života, který má výrazný vliv na jeho kvalitu. Záměrem spolupráce obou spolků je inspirovat širokou veřejnost – především rodiče a děti předškolního a mladšího školního věku k pravidelným pohybovým aktivitám, poskytnout jim inspiraci a motivaci k zábavnému a účelnému pohybovému vzdělávání s důrazem na základy pohybových dovedností.

Napsat komentář