Výsledky měření motorického pokroku dětí – Sportimáček funguje!

Ve školním roce 2021/2022 probíhalo v pěti pilotních školkách měření motorického pokroku. Měřilo se celkem 9 různých dovedností, a to 3x v průběhu roku. Po zpracování záznamů se ukázalo, že celkově se výkon dětí zlepšil u všech měřených dovedností!

Nejvýrazněji se děti zlepšily v těchto cvicích: Jumping Jack (o 39 %), kolébky (o 32 %) a kotoul vpřed (o 30 %).

Výsledky měření potvrdily funkční a efektivní nastavení programu Sportimáček. Jeho cílem je zlepšení pohybové gramotnosti dětí, ke kterému v průběhu daného roku skutečně došlo. Následujícím krokem bude rozšíření programu do dalších školek, aby bylo umožněno zlepšení pokud možno co největšímu počtu dětí. To povede ke zdravější populaci, větším předpokladům pro další sportovní činnost a také lásce k pohybu a sportu. Program také připravuje děti na přechod na ZŠ, kde je pravidelná pohybová činnost součástí výuky.

Pozitivní výsledky měření zároveň dokazují, že se osvědčilo aktivní zapojení pedagogů MŠ. Ti jsou po řádném proškolení schopní za použití pomůcek a metodických materiálů s dětmi již pracovat sami. Díky tomu je možné projekt rozšiřovat plošně, bez nutnosti pravidelných návštěv lektorů Sportimáčku v každé zúčastněné MŠ (není zde tedy limitující personální či časová kapacita).

Moc děkujeme všem zúčastněným školkám za ochotu a nadšení, s jakým se do programu zapojily.