Sportimáček nově spolupracuje s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje.

Máme velkou radost z nově navázané spolupráce s CVLK (Centrem vzdělanosti Libereckého kraje) a věříme, že bude oběma stranám přínosem.

Cílem této spolupráce je co nejširší působení na poli propagace pohybových aktivit, zejména zvyšování úrovně pohybové gramotnosti, šíření její osvěty a vnímání pohybových aktivit jako nedílné součásti života a well-beingu. Záměrem spolupráce obou spolků je srozumitelnou formou vzdělávat učitele, trenéry, případně i rodiče a poskytnout pedagogickým pracovníkům MŠ (příp. i ZŠ) inspiraci a motivaci k zábavnému a účelnému pohybovému vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku s důrazem na základy pohybových dovedností.

Napsat komentář