Sportimáček se představil na setkání členů Asociace společenské odpovědnosti.

Čtvrtek 4. dubna byl dnem, kdy členové Asociace společenské odpovědnosti, jež je Sportimáček součástí, zaplnili O2 arenu. Účastníci přišli oslavit Světový den zdraví na letošní druhý Udržitelný brunch. Mluvilo se o pohybu dětí, plnohodnotném životě seniorů, ale i digitálním wellbeingu. A ze všech úst se linulo jedno slovo – prevence.

Projekt Sportimáček byl součástí tohoto setkání a představil své aktivity i program zvyšování pohybové gramotnosti, který v mateřských školách v posledních dvou letech významně rozšiřuje svou působnost. Liberecký kraj je v oblasti tématu pohybové gramotnosti, její osvěty a šíření jedním z vedoucích, a také proto dostal pro své představení na této společensky významné akci místo.

Děkujeme, že jsme mohli být součástí a přispět k tématu prevence lidského zdraví.

Napsat komentář